V Niedziela Wielkiego Postu

publikacja 09.03.2005 13:41

Módlmy się wspólnie, polecając dobremu Bogu wszystkie nasze codzienne sprawy. On chętnie ich wysłuchuje i odpowiada na nasze prośby.

1. Módlmy się za Kościół, pielgrzymujący do domu Ojca z nadzieją zmartwychwstania.
2. Módlmy się za Papieża, którego cierpienie jest dla nas świadectwem zaufania i wierności.
3. Módlmy się za potrzebujących nawrócenia, upadających, zagubionych i odwracających się od Boga.
4. Módlmy się za rządzących, zwłaszcza naszym krajem, a także za naszych przełożonych, pracodawców i podwładnych.
5. Módlmy się za nas samych, naszych bliskich, przyjaciół, sąsiadów i znajomych.

Panie, Jezu Chryste, wzruszyłeś się nad grobem Łazarza i wysłuchałeś próśb Marty i Marii, przyjmij te nasze wołanie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.