Tragedia trwa

W świecie

|

GN 24/2006

publikacja 08.06.2006 10:15

INDONEZJA. Dostarczanie wody pitnej, pomocy medycznej, żywności i namiotów to, zdaniem ks. Sigita Pramudji, dyrektora indonezyjskiej Caritas, najpilniejsze potrzeby dotkniętej 27 maja trzęsieniem ziemi ludności Jawy.

Tragedia trwa W obozie dla uchodźców w miejscowości Bantul otworzono prowizoryczną szkołę. PAP/EPA/DENNIS M. SABANGAN

Liczbę ofiar trzęsienia oblicza się już na 6,2 tysiąca. Bez dachu nad głową pozostało 300 tys. osób. Zniszczeniu uległo ponad 15 tys. budynków. Udzielanie pomocy utrudniają utrzymujące się wciąż opady.
Międzynarodowa pomoc napływa z co najmniej 22 krajów. Ze strony wspólnoty katolickiej udziela jej miejscowa Caritas, wspomagana przez międzynarodową sieć tej organizacji charytatywnej.

Archidiecezja Semarang na wyspie Jawa przeznaczyła na leczenie rannych swoich 7 szpitali. Caritas Internationalis stara się zapewnić artykuły pierwszej potrzeby dla 5 tys. rodzin, pomoc medyczną dla 10 tys. osób i namioty dla 1800 osób.

Koordynacją pomocy zajmuje się utworzona przy Episkopacie Indonezji Służba Kryzysu i Pojednania, którą kieruje o. Ignatius Ismartono SJ. Działała już ona aktywnie i skutecznie w ramach pomocy po klęsce tsunami.