Rycerze Kolumba niebawem w Polsce

W świecie

|

GN 33/2005

publikacja 16.08.2005 21:19

USA. W Chicago odbyło się 123. doroczne zgromadzenie Rycerzy Kolumba – największej na świecie organizacji laikatu katolickiego (pisaliśmy o niej w 14. numerze „Gościa”).

Rycerze Kolumba niebawem w Polsce

Liczy ona obecnie milion siedemset tysięcy członków. Działa głównie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, na Filipinach i Kubie. W ub. r.organizacja przekazała 135 mln dolarów na cele charytatywne, a jej członkowie przepracowali charytatywnie 63 mln godzin.

Podczas zgromadzenia w Chicago zdecydowano o otwarciu rad terenowych Rycerzy Kolumba także w Polsce. Naczelny Rycerz stowarzyszenia Carl Anderson ogłosił, że zarząd podjął ją w odpowiedzi na zaproszenie kardynałów Józefa Glempa, Franciszka Macharskiego i arcybiskupa Stanisława Dziwisza. Polska będzie pierwszym krajem Rycerzy Kolumba w Europie.