Odkrycie w Tyberiadzie

W świecie

|

GN 26/2005

publikacja 29.06.2005 01:05

Izrael. W Tyberiadzie nad Jeziorem Galilejskim izraelscy archeolodzy znaleźli monetę z X wieku. Na jej rewersie odczytać można grecki napis: „Jezus Chrystus Król królów”.

Na awersie widoczny jest zarys głowy Jezusa. Prof. Izhar Hirschfeld z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, kierujący wykopaliskami w Tyberiadzie, uważa, że monetę przywiózł ze sobą chrześcijanin, przybyły z pielgrzymką do Ziemi Świętej.

Moneta jest podobna do tych, które wybijano w Konstantynopolu dla uczczenia tysiąclecia chrześcijaństwa. Według źródeł historycznych, w związku z obchodami tamtego jubileuszu religii Chrystusowej przybywało do Ziemi Świętej wiele pielgrzymek z Bizancjum. Władze Tyberiady zapowiadają wykonanie repliki monety jako pamiątki turystycznej dla pielgrzymów.