Pastor uniewinniony

W świecie

|

GN 08/2005

publikacja 22.02.2005 20:25

SZWECJA. Pastor Aake Green, skazany na miesiąc więzienia za podżeganie do wrogości wobec homoseksualistów, został uniewinniony w procesie apelacyjnym przed sądem w Joenkoeping.

Sąd uznał, że nie było to podżeganie, tylko wyrażenie opinii, do czego oskarżony miał prawo. Podczas jednego z kazań, wygłoszonych do zielonoświątkowców w sierpniu 2003 r. w kościele w Borgholmie, na wyspie Olandia, pastor Aake Green nazwał homoseksualizm wynaturzeniem seksualnym i rakiem toczącym całe społeczeństwo.

Sąd pierwszej instancji skazał Greena w czerwcu 2004 r. na miesiąc pozbawienia wolności za wyrażanie „pogardy wobec homoseksualistów jako grupy”. Od tego wyroku odwołała się zarówno obrona, jak i oskarżyciel. Sąd apelacyjny uznał, że pastor „nie poszedł dalej niż Biblia, a opinie, nawet jeśli są obce większości obywateli i przybierają charakter prowokacji, powinny móc być wyrażane”.