Benedykt XVI

Fakty i opinie

|

GN 30/2009

publikacja 26.07.2009 17:36

Drodzy przyjaciele, nie upadajcie na duchu!

Papież Benedykt XVI Papież Benedykt XVI
fot. Henryk Przondziono

Opatrzność pomaga zawsze tym, którzy czynią dobrze i angażują się na rzecz sprawiedliwości; pomaga tym, którzy myślą nie tylko o sobie, ale także o tych, którym jest jeszcze gorzej.

Podstawowe wartości rodziny i poszanowanie życia ludzkiego, wrażliwość na sprawiedliwość społeczną, zdolność do podejmowania trudów i poświęceń, silna więź z wiarą chrześcijańską przez życie parafialne, a szczególnie udział we Mszy św., były przez długie wieki waszą prawdziwą siłą. Te same wartości pomogą dzisiejszym pokoleniom budować z nadzieją swoją przyszłość...

Zwracam się zwłaszcza do młodych, o których należy myśleć w perspektywie wychowania. Tu, jak wszędzie, trzeba zapytać, jaki typ kultury jej się proponuje, jakie przykłady i wzory są jej przedstawiane, i ocenić, czy zachęcają ją one do podążania drogami Ewangelii i prawdziwej wolności.

Młodzież pełna jest możliwości, należy jej jednak pomóc przezwyciężyć pokusę łatwych i złudnych dróg, aby znaleźć prawdziwe i pełne Życie.

„Anioł Pański”, Romano Canavese, 19.07.2009