Historyczna rezolucja

ag

|

GN 28/2009

publikacja 18.07.2009 18:02

Wilno. Zgromadzenie Parlamentarne Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) obradujące w stolicy Litwy wydało rezolucję, w której stwierdza, że Rosja w równym stopniu co Niemcy ponosi odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej.

Historyczna rezolucja Joachim Ribbentrop, minister spraw zagranicznych III Rzeszy, podpisuje pakt z ZSRR. Z tyłu stoją Wiaczesław Mołotow i Józef Stalin fot. EAST NEWS/AKG-IMAGES

Rezolucję zatytułowano „Zjednoczenie podzielonej Europy”. Wskazano w niej, że europejskie kraje ucierpiały z rąk dwóch reżimów, które niosły ze sobą ludobójstwo – nazistowskiego i stalinowskiego.

Dla bezwarunkowego potępienia totalitaryzmu zaproponowano ustanowienie europejskiego dnia pamięci ofiar stalinizmu i nazizmu, obchodzonego 23 sierpnia, w rocznicę zawarcia paktu Ribbentrop–Mołotow, który oznaczał IV rozbiór Polski. Rezolucję uchwalono pomimo sprzeciwu Rosji.

Rezolucja z Wilna jest pierwszą po 70. latach międzynarodową oceną paktu Ribbentrop–Mołotow oraz roli Związku Sowieckiego w rozpętaniu II wojny światowej. W oficjalnej rosyjskiej historiografii nadal dominuje tendencja do usprawiedliwiania polityki zagranicznej Stalina.