Księża dostaną wizy?

ag /RV

|

GN 26/2009

publikacja 01.07.2009 11:43

Moskwa. Ordynariusz archidiecezji Matki Bożej w Moskwie abp Paolo Pezzi spotkał się z szefem wydziału ds. kontaktów społecznych rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Abp Paolo Pez Abp Paolo Pez
fot. ROMAN KOSZOWSKI

Generał-major milicji Walery Gribakin podkreślił, że ministerstwo jest żywo zainteresowane współpracą z organizacjami religijnymi, w tym z Kościołem rzymskokatolickim. Stwierdził, że słowo duszpasterza może mieć większą moc oddziaływania w wychowaniu dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniu przestępczości, alkoholizmowi i narkomanii niż inne środki.

Ze swej strony abp Paolo Pezzi przedstawił formy i cele działania Kościoła, koncentrując się na działalności dobroczynnej. Wskazał przykład sióstr Matki Teresy z Kalkuty, które mimo bardzo skromnych środków własnych prowadzą szeroką działalność, udzielając pomocy bardzo wielu ludziom z różnych środowisk.

Abp Pezzi poruszył też problem trudności wizowo-rejestracyjnych, z jakimi nadal borykają się duchowni katoliccy z zagranicy, a stanowią oni znaczącą część duchowieństwa katolickiego pracującego w Rosji. Na spotkaniu ustalono, że w społecznej radzie przy MSW znowu zasiądzie przedstawiciel Kościoła katolickiego.

Generał Gribakin obiecał arcybiskupowi współdziałanie przy organizacji publicznych masowych uroczystości religijnych. Nie wiadomo jednak, czy wypowiadał się na temat problemów wizowych. Kwestia ta zapewne wymaga rozstrzygnięcia na wyższym szczeblu.