Nowy biskup pomocniczy w Legnicy

tj

|

GN 01/2009

publikacja 05.01.2009 17:28

Legnica. W wigilię Bożego Narodzenia ogłoszono, że ks. Marek Mendyk został zamianowanym przez Papieża biskupem pomocniczym diecezji legnickiej.

Biskup nominat Marek Mendyk Biskup nominat Marek Mendyk
fot. MAREK MENDYK

Biskup nominat urodził się 18 marca 1961 r. w Głuszycy koło Wałbrzycha. W 1981 r.rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, które ukończył w 1987 r. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 maja 1987 r. z rąk ówczesnego metropolity wrocławskiego kard. Henryka Gulbinowicza. Po święceniach pracował jako wikariusz w Dzierżoniowie.

W 1991 roku został skierowany na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Specjalizował się w zakresie katechetyki. 21 marca 1995 r. obronił pracę doktorską. Po reorganizacji polskich diecezji w 1992 r. został włączony do nowo utworzonej diecezji legnickiej. Pełnił wiele funkcji w diecezji.

Był m.in. dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej, wizytatorem katechetycznym, wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego ds. studiów dla świeckich, wykładał katechetykę.

Nominat jako hasło biskupie przyjął cytat z Ewangelii św. Łukasza In verbo Tuo (Na Twoje słowo). Święcenia biskupie są planowane na 31 stycznia 2009 r. w katedrze legnickiej o godz. 11.00.