Papież Benedykt XVI

Fakty i opinie

|

GN 01/2009

publikacja 05.01.2009 17:24

Ziemią Świętą wstrząsnęła ponownie niesłychana przemoc.

Papież Benedykt XVI Papież Benedykt XVI
fot. Henryk Przondziono

Ziemska ojczyzna Jezusa nie może być dłużej świadkiem takiego rozlewu krwi, który powtarza się bez końca!

Błagam o położenie kresu tej przemocy; proszę o to wszystkich, na których spoczywa odpowiedzialność w tej sytuacji.

„Anioł Pański”, 28 grudnia 2008 r.