Miłosierdzia!

o. Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca

|

GN 40/2008

Wyobraź sobie, jak się czuje człowiek, który właśnie od Ciebie doznał niespodziewanego zła lub który oczekiwał od Ciebie niezbędnej pomocy i właśnie od Ciebie jej nie otrzymał.

Miłosierdzia!

Jan Paweł II w ostatniej swej homilii na krakowskich Błoniach apelował o wyobraźnię miłosierdzia.

Warto się rozejrzeć dokoła, by na nowo w miłości zobaczyć najbliższych, potem dalszych i jeszcze dalszych, potem zbadać swoje możliwości i… „cokolwiek uczyniliście jednemu z tych, Mnieście uczynili”.

Wszystkim, którzy przyjmują wezwanie Jana Pawła II do wyobraźni miłosierdzia – TAK!