Miliony na pomoc

oprac. szb

|

GN 23/2008

publikacja 13.06.2008 13:15

Caritas. Z najnowszego raportu działalności Caritas w Polsce wynika, że pomoc udzielona przez tę największą kościelną organizację charytatywną w 2007 roku sięgnęła ponad 307 mln zł, z czego prawie 295 mln przeznaczono na projekty w naszym kraju. Wpływy Caritas w Polsce wyniosły w ubiegłym roku dokładnie 331 671 122 zł i 10 gr.

Miliony na pomoc Akcja Kromka Chleba to jedno z najważniejszych przedsięwzięć Caritas fot. EAST NEWS/BARTOSZ KRUPA

Za najważniejszy cel swej działalności Caritas uznaje udzielanie skutecznej pomocy potrzebującym i ubogim, w duchu ewangelicznej miłości bliźniego. Strategia rozwoju tej instytucji na lata 2007–2012 zwraca uwagę m.in. na konieczność budowania chrześcijańskiego wolontariatu. Caritas przypomniała w raporcie wszystkie prowadzone przez siebie akcje i projekty – jest ich ponad 50.

Najważniejsze z nich to Kromka Chleba, której celem jest pozyskiwanie funduszy na działania pomocowe skierowane do najuboższych Polaków, oraz Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Ta druga akcja została zorganizowana już po raz 13. Udało się rozprowadzić ok. 4,5 mln świec. Z kolei w akcji 1 proc. podatku dochodowego Caritas Polska uzyskała prawie 2 mln zł, a Caritas diecezjalne niespełna 4,5 mln zł.

Caritas Polska została partnerem w kampanii społecznej „Mama w pracy”, zorganizowanej przez Fundację św. Mikołaja. Celem kampanii było zwrócenie uwagi na trudną sytuację kobiet, które godzą macierzyństwo z pracą zawodową. Należy też odnotować wspólną akcję charytatywną trzech Kościołów chrześcijańskich „Naszym powołaniem jest miłość” oraz program „Skrzydła”, obejmujący ponad 2,1 tys. najuboższych uczniów.

Ponadto Caritas w Polsce kontynuuje program pomocy rodzinom ofiar i osobom poszkodowanym w katastrofie budowlanej w Katowicach (ponad 2 mln zł w ciągu dwóch lat) oraz w kopalni „Halemba” (prawie 2 mln zł w 2007 r.). Wsparła również ofiary trąby powietrznej pod Częstochową i katastrofy polskiego autokaru pod Grenoble.