W stanie wskazującym...

ks. Tomasz Horak, proboszcz wiejskiej parafii Nowy Świętów

|

GN 42/2008

publikacja 20.10.2008 13:04

Ilu księży nadużywa alkoholu? Nie wiem. Ale wiem, że problem jest i wciąż jakoś ocieram się o te puste już butelki

ks. Tomasz Horak ks. Tomasz Horak