Polska gospodarka ma się dobrze

W Polsce

|

GN 06/2007

publikacja 12.02.2007 10:46

Warszawa. Główny Urząd Statystyczny podał, że polska gospodarka rozwijała się w roku 2006, szybciej, niż spodziewali się ekonomiści.

PKB Polski wzrósł o 5,8 proc. To największy wzrost polskiej gospodarki od 9 lat.

Ekonomiści twierdzą, że wpływ na taką sytuację miały dwa czynniki: wzrost konsumpcji oraz więcej inwestycji.