Religia zawsze będzie miała przewagę nad psychoanalizą ...

W Polsce

|

GN 39/2005

publikacja 26.09.2005 11:08

bo ta stawia pytania, zaś religia udziela odpowiedzi – powiedział prof. Rocco Buttiglione w jednej z debat w czasie VI Zjazdu Gnieźnieńskiego

prof. Rocco Buttiglione prof. Rocco Buttiglione
Józef Wolny