Jasnogórskie monety

W Polsce

|

GN 36/2005

publikacja 06.09.2005 10:02

Warszawa. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety upamiętniające 350. rocznicę obrony Jasnej Góry. 69 tys. sztuk monet o nominale 20 zł (na zdjęciu) wykonano ze srebra.

Jasnogórskie monety PAP/Paweł Kula

Na rewersie znajduje się wizerunek o. Augustyna Kordeckiego na tle fragmentu sztychu J. Bensheimera przedstawiającego oblężenie Jasnej Góry przez Szwedów w 1655 r. Na awersie umieszczono jasnogórski klasztor oraz słowa Jana Pawła II: „Tutaj zawsze byliśmy wolni”. Monetę dwuzłotową wybito w nakładzie miliona sztuk.