Warsztaty dla bezrobotnych

W Polsce

|

GN 29/2005

publikacja 19.07.2005 14:48

Jaworzno. Z inicjatywy Chrześcijańskiego Domu Modlitwy i Życia z Ubogimi „Betlejem” powstał Klub Integracji Społecznej, który pomaga powrócić bezrobotnym do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Ks. Mirosław Tosza Ks. Mirosław Tosza
Tomasz Krufczyk

Z tej oferty korzysta około 20 mężczyzn, którzy długo są osobami bezrobotnymi. Niektórzy mają po 50 i więcej lat. Często są rozżaleni i rozczarowani. W wychodzeniu z kryzysu ma im pomagać m.in. dwóch psychologów. Spotykają się też z przedsiębiorcami, którzy radzą, jak szukać pracy.

Większość po dwumiesięcznym kursie znajduje dzięki pomocy urzędników miejskich pracę w ramach robót publicznych w mieście. Siedziba Klubu Integracji Społecznej „Reda” znajduje się w Jaworznie przy ulicy Szczakowskiej 44. Szczegółowe informacje w sprawie zasad naboru można uzyskać pod numerem telefonu (0-32) 618-19-17.