Krótko

W Polsce

|

GN 28/2005

publikacja 11.07.2005 10:35

O. Andrzej Wichowski został nowym prowincjałem Zgromadzenia Ducha Świętego, zakonu zwanego popularnie duchaczami. Wyboru dokonano podczas obradującej w Bydgoszczy Kapituły Prowincjalnej.
Pod hasłem „Abyśmy byli jedno” 1 lipca wyruszyła z Rzeszowa do Wilna I Pielgrzymka Rowerowa Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej. W drodze do Ostrej Bramy trzynastu kolarzy odwiedzi m.in. Leżajsk, Kodeń, Suchowolę, Nową Wi-lejkę. W ciągu siedmiu dni rowerowi pątnicy pokonają prawie 900 kilometrów.

* Z myślą o Polakach wyjeżdżających do pracy w Austrii i Niemczech ukazał się modlitewnik i informator o polskim duszpasterstwie w tych krajach. W przyszłości opublikowane zostaną podobne modlitewniki dostosowane do kolejnych obszarów językowych. Wydawcą jest oficyna diecezji tarnowskiej „Biblos”.

* „Boży turysta” – taki tytuł nosi nowy letni numer kwartalnika „Tatry”, wydawany przez Tatrzański Park Narodowy. Tematem prawie całego numeru jest działalność górska Karola Wojtyły do czasów, gdy został papieżem.

* 7 tysięcy osób przybyło 2 lipca w 68. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę. Spotkaniu towarzyszyło hasło „Odpowiednie dać rzeczy słowo”, a zorganizowało je Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli z ks. Eugeniuszem Jankiewiczem na czele.