Krzyże na ulicach

W Polsce

|

GN 13/2005

publikacja 29.03.2005 21:49

Kościół. W całej Polsce w ostatnich dniach Wielkiego Postu wierni uczestniczyli w nabożeństwach Drogi Krzyżowej ulicami swoich miast. Ani niesprzyjająca pogoda, deszcz, ani mróz nie przeszkodziły w rozważaniu Męki Pańskiej.

Krzyże na ulicach Katowicka Droga Krzyżowa pod pomnikiem Powstań Śląskich Marek Piekara

Kilkuset wiernych i delegacje „Solidarności” z pocztami sztandarowymi uczestniczyło w ogólnopolskiej Drodze Krzyżowej ludzi pracy ulicami warszawskiego Żoliborza. Zdarzało się, np. we Włocławku, że uczestnicy nabożeństwa byli obiektem agresji ze strony mijanych przechodniów.

Na ulicach Bielska-Białej pięciometrowy krzyż na swych ramionach nieśli kapłani, siostry zakonne, młodzież, służba liturgiczna, harcerze, kombatanci oraz przedstawiciele stowarzyszeń katolickich, działających na terenie miasta. Po raz 16.kilka tysięcy katowiczan przeszło w deszczu ulicami centrum miasta.

Trzy tysiące lublinian pokonało szlak od pomnika ofiar do mauzoleum z prochami pomordowanych na Majdanku. Sześciometrowy krzyż ponieśli górale z Nowego Targu. W nabożeństwie uczestniczyło blisko 2,5 tys. mieszkańców, niektórzy byli ubrani w stroje regionalne.