Prezesi protestują

W Polsce

|

GN 03/2005

publikacja 19.01.2005 00:19

Zakopane. Przygotowane przez SLD projekty ustaw: o świadomym rodzicielstwie, rejestrowanych związkach partnerskich i równym statusie kobiet i mężczyzn mają antykonstytucyjny charakter – oświadczyli prezesi stowarzyszeń rodzin katolickich, którzy uczestniczyli w obradach rady prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich.

Zdaniem prezesów, proponowane regulacje prawne są w dużej części sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami państwa polskiego i godzą w nienaruszalną wartość życia oraz deprecjonują małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.

Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich zrzesza stowarzyszenia działające w 38 diecezjach. Należy do nich ok. 30 tys. osób.