XXVI Niedziela Zwykła

publikacja 23.09.2009 01:02

Bóg każdego chce obdarzyć dobrem. Przez nas działa w świecie.

Od naszego świadectwa zależy, czy ludzie, którzy nie znają Boga, zechcą do niego przyjść. Strzeżmy się, byśmy nie byli zgorszeniem dla niewierzących i wątpiących.

Kolekta
Boże, Ty przez przebaczenie
i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc,
* udzielaj nam nieustannie swojej łaski,
+ abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba
stali się uczestnikami szczęścia wiecznego.
* Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.