XXIII Niedziela Zwykła

publikacja 02.09.2009 15:24

Jezus uzdrowił głuchoniemego - dał znak, że nadszedł czas zbawienia. Przyszedł chronić słabych, dawać nadzieję poniżonym.

Królestwo Boże już jest pośród nas, a Jezus przychodzi do nas w każdym ubogim i potrzebującym pomocy człowieku. Niech nasze serca będą otwarte na znaki Jego obecności.

Kolekta
Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, + wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa,* i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.