XIII Niedziela Zwykła

publikacja 26.06.2009 12:35

„Bóg stworzył wszystko, aby było”. Tę prawdę z Księgi Mądrości potwierdza dzisiejsza Ewangelia. Jezus uzdrawia kobietę cierpiącą na krwotok, wskrzesza córkę Jaira. To znaki świadczące, że Chrystus jest silniejszy niż śmierć.

Trzeba tylko uwierzyć w Jego moc. Tak jak owa chora kobieta zapragnąć dotknięcia szaty Jezusa. Tego dotknięcia Jezusa możemy doświadczyć w Eucharystii. Jezus chce leczyć nasze słabości, przywracać nam życie. Pozwólmy Mu działać.

Kolekta
Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, + nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu,* lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.