Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

publikacja 30.05.2009 12:37

Wystraszonych, niepewnych siebie Apostołów Duch Święty przemienia w odważnych głosicieli Dobrej Nowiny.

Widzialnym znakiem Bożej obecności jest ogień. Na każdym z uczniów Jezusa spoczął jeden ognisty płomień. To znak różnorodności i jedności. Kościół zaczyna żyć, dzięki tchnieniu Ducha. Dzisiaj nadal Duch Święty działa w Kościele. Buduje jedność, ożywia wiarę, zapala miłość. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego o odnowę oblicza Kościoła, o nowy zapał dla każdego i każdej z nas.

Kolekta
Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, + ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię * i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.