XVIII Niedziela Zwykła

publikacja 26.07.2008 07:17

Ewangelia opowiada dziś o cudownym rozmnożeniu chleba. Pan Jezus dostrzega nie tylko potrzeby duchowe swoich słuchaczy, ale także potrzeby ciała.

Nam też potrzebna jest taka sama wrażliwość, dostrzeganie całego człowieka: głodu duchowego oraz głodu ciała. Głoszenie Ewangelii to także podzielenie się chlebem, to zaradzenie materialnej biedzie. Mówienie o miłości jest wiarygodne tylko wtedy, kiedy łączy się z czynem miłości. Jezus w Eucharystii nie tylko nas naucza, ale także karmi. Daje nam siebie jak chleb. Naśladujmy Jego miłość.

Kolekta
Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych + i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana; * odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.