II Niedziela Wielkiego Postu

publikacja 28.02.2007 12:27

W drugą niedzielę Wielkiego Postu wchodzimy wraz z Jezusem na Górę Przemienienia. Słyszymy słowa: „To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie”. Jezus tylko na moment odsłonił przed uczniami blask swojego boskiego majestatu.

Chciał umocnić ich wiarę. My też otrzymujemy nieraz takie wyjątkowe dary: poczucie bliskości, obecności Boga, dar głębokiej modlitwy, dobrze przeżyta Eucharystia. To trwa zazwyczaj krótko. Nie można rozbić namiotów na Górze Przemienienia.

Trzeba zejść z góry Tabor i być wiernym Bogu w szarym trudzie codzienności. Iść wraz z Jezusem także na inną górę – na Golgotę. Niech ta Eucharystia będzie dziś dla nas jak wejście na Górę Przemienienia, byśmy mogli powtórzyć za Piotrem: „dobrze, że tu jesteśmy”, a potem umocnieni wrócić do naszego krzyża.

Kolekta:
Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna, + ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, * abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.