I Niedziela Wielkiego Postu

publikacja 09.02.2005 14:51

Rozpoczął się Wielki Post – czas pokuty, nawrócenia i przygotowania się do przeżywania radości Zmartwychwstania. Jest to szczególny czas zbliżania się do Boga i odwrócenia się od grzechu i szatana.

Zostaliśmy zaproszeni do bardziej intensywnego słuchania Słowa Bożego, które jest najskuteczniejszą bronią w walce z pokusami, częstszej modlitwy, postu i czynów miłosierdzia.

Razem z darami chleba i wina, które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa ofiarujmy Panu Bogu nasze wielkopostne postanowienia i prośmy Go o siłę do wytrwania w nich.