Dobrzy Samarytanie i AIDS

AS

|

GN 06/2005

publikacja 08.02.2005 23:52

Jednej chorobie i jednemu kontynentowi poświęcił Ojciec Święty tegoroczne orędzie na przypadający 11 lutego XIII Światowy Dzień Chorego. Tą chorobą jest AIDS, a kontynentem Afryka.

Dobrzy Samarytanie i AIDS

W orędziu zatytułowanym „Chrystus nadzieją dla Afryki” Papież stwierdza, że celem Światowego Dnia Chorego jest pobudzenie do refleksji nad pojęciem zdrowia. Oznacza ono w najpełniejszym znaczeniu sytuację, w której człowiek żyje w harmonii z samym sobą i z otaczającym go światem.

W Afryce ta harmonia jest zaburzona. Kontynent wyniszcza wiele chorób, a szczególnie plaga AIDS.
Zdaniem Jana Pawła II, AIDS jest nie tylko chorobą dotykającą ciało człowieka, ale także „patologią ducha”. „Aby zwalczać ją w sposób odpowiedzialny, trzeba położyć większy nacisk na jej zapobieganie przez wpajanie szacunku dla świętej wartości życia oraz wychowanie do właściwego przeżywania płciowości” – podkreśla Ojciec Święty. Dodaje, że zakażeń drogą płciową można uniknąć dzięki odpowiedzialnemu postępowaniu i zachowaniu cnoty czystości. „Trzeba nieustannie ukazywać wiernym, a zwłaszcza młodzieży, chrześcijańskie małżeństwo i wierność jako źródło miłości, radości, szczęścia i pokoju, a czystość jako gwarancję bezpieczeństwa” – czytamy w orędziu.

Papież uważa, że wszyscy powinni się zaangażować w walkę z AIDS. Dlatego zwraca się do rządzących, do organizacji międzynarodowych, firm farmaceutycznych, naukowców, pracowników służby zdrowia, duszpasterzy, zwłaszcza do biskupów, wskazując, jakie działania mogą i powinni podjąć w ogólnoświatowej kampanii przeciw AIDS.

„Uwaga, jaką Kościół poświęca problemom Afryki, nie wynika jedynie z filantropijnego współczucia dla potrzebującego człowieka, ale z faktu, że przylgnąwszy do Chrystusa Odkupiciela, rozpoznaje Jego oblicze w rysach każdej cierpiącej osoby” – wyjaśnia Jan Pa-weł II, porównując mieszkańców tego kontynentu do człowieka napadniętego przez zbójców z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. „Ludzie ci pilnie potrzebują dobrych Samarytan, którzy pośpieszą im z pomocą” – apeluje Papież. Zwraca również uwagę na znaczenie duszpasterstwa służby zdrowia, gdyż człowiek chory potrzebuje nie tylko leczenia ciała, lecz również odpowiedzi na pytania o sens bólu, cierpienia i śmierci.