Wszystko zależy od sposobu patrzenia

ks. Tomasz Koryciorz

Przypatrywał się… Mk 12,41

Wszystko zależy od sposobu patrzenia

Patrząc na rysunek paroletniego dziecka, możemy zobaczyć albo bazgroły, albo szczęśliwą rodzinę. Patrząc na CV nowego pracownika, możemy zobaczyć albo parę nadmuchanych zdań o sobie, albo trud zdobywanej z mozołem wiedzy. Patrząc na parę emerytów siedzących w parku na ławce, możemy zobaczyć nieuchronność starości albo historię wiernej miłości. Patrząc na bezdomnego wyciągającego rękę po pomoc, możemy zobaczyć albo przegranego, albo historię, w której ktoś nie udźwignął ciężaru życia. Wszystko w naszym życiu zależy od sposobu patrzenia. Przypatrywał się, zobaczył i zachwycił... Jezus. On zawsze tak ma.