Szymański dla "Rz": Wewnętrzne sprzeczności strefy euro nabrzmiały politycznie jak nigdy dotąd

PAP

publikacja 21.04.2020 07:41

Wewnętrzne sprzeczności strefy euro nabrzmiały politycznie jak nigdy dotąd - ocenił w rozmowie na łamach wtorkowej "Rzeczpospolitej" minister ds. UE Konrad Szymański. W naszym interesie jest uzdrowienie sytuacji w strefie euro, ponieważ jesteśmy silnie powiązani handlowo - wskazał.

Szymański dla "Rz": Wewnętrzne sprzeczności strefy euro nabrzmiały politycznie jak nigdy dotąd Konrad Szymański Jakub Szymczuk / Foto Gość

Minister ds. Unii Europejskiej w kontekście euroobligacji był pytany, czy Polska popiera takie wspólne instrumenty dłużne.

"W naszym interesie jest uzdrowienie sytuacji w strefie euro, ponieważ jesteśmy silnie powiązani handlowo. Polityczna destabilizacja UE jest także dla naszego regionu czymś złym. Dlatego Polska domaga się rozwiązań na poziomie unijnym, które będą adekwatne do skali kryzysu" - wskazał.

"Stąd nasz krytyczny odbiór pierwszych, nieśmiałych kroków i oparcie dla zaangażowania Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (ESM), EBI i stworzenia SURE (fundusz dla bezrobotnych - red.). Dbamy skutecznie o to, by pomoc unijna dla państw strefy euro i państw spoza strefy była proporcjonalnie dostępna na uczciwych zasadach. Jednak w sprawie koronaobligacji najpierw porozumieć się muszą państwa strefy euro. Nie zanosi się na to" - ocenił.