Szkoły Ewangelizacji SESA Polska w 2019 r: 399 kursów dla niemal 14 tys. uczestników

KAI

dodane 02.01.2020 14:10

399 kursów dla niemal 14 tys. uczestników przeprowadziły w 2019 r. Szkoły Ewangelizacji należące do projektu SESA Polska. W kraju działają 62 takie szkoły. Organizują kursy nie tylko w Polsce ale również zagranicą, głównie w Wielkiej Brytanii. Przedstawiciele szkół pracują m.in. w Zespole ds. Nowej Ewangelizacji KEP.

Szkoły Ewangelizacji SESA Polska w 2019 r: 399 kursów dla niemal 14 tys. uczestników Roman Koszowski /foto gość

62 Szkoły Nowej Ewangelizacji należące do projektu SESA Polska przeprowadziły w minionym roku 399 kursy dla 13 855 uczestników, w tym 349 kursów dla 12231 uczestników w Polsce i 35 kursów dla 1179 uczestników zagranicą. Oprócz tego odbyło się 15 kursów dla specjalnych grup duszpasterskich: kapłanów, sióstr zakonnych, kleryków oraz więźniów.

Kurs ewangelizacji podstawowej „Nowe życie” przeprowadzono w Polsce 79 razy dla 6262 osób. Kurs spotkania ze Słowem Bożym „Emaus” zorganizowany był również 79 razy dla 2669 osób. W 31 kursach duchowości „Jan” uczestniczyło 1166 uczestników. W pozostałych 48 kursach programu formacji SESA wzięły udział 2134 osoby.

Szkoły Ewangelizacji działające w Polsce organizowały również kursy za granicą, najczęściej w Wielkiej Brytanii. Odbyło się tam 6 kursów dla 141 osób. Poza tym kursy odbyły się też w Czechach, na Ukrainie, na Białorusi, w Niemczech, w Irlandii, Holandii, Norwegii, Tanzanii, Meksyku oraz w USA.

Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA) to ogół szkół ewangelizacji na świecie, które mają wspólną wizję, metodologię i program formacyjny. To próba odpowiedzi na wezwanie papieża Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji . Szkoły w oparciu o osiągnięcia pedagogów XX w. wypracowują nową metodologię głoszenia Dobrej Nowiny.

Na program szkół składa się 21 kursów podzielonych na 3 etapy. Elementem formacji jest również szkolenie ekip ewangelizacyjnych. Szkoły organizują również spotkania regionalne oraz co 4 lata spotkanie światowe.

SESA posługuje w diecezjach, parafiach i wspólnotach zakonnych oraz w nowych wspólnotach kościelnych. Działalność apostolska i ewangelizacyjna pozostaje ściśle związana z Kościołem katolickim. Każda Szkoła ma misję kościelną i posiada asystenta kościelnego. Biuro Międzynarodowe Szkoły znajduje się w Guadalajara w Meksyku i działa za zgodą Archidiecezji w Guadalajara, we współpracy z kard. Jose Francisco Robles Ortegą. Od 2014 r. asystentem kościelnym SESA jest o. Luis Alfonso Zepeda M. del Campo.

Biuro Krajowe SESA Polska działa w Polsce od 2010 r. i mieści się w Stryszawie - Siwcówce na Wzgórzu Miłosierdzia. Jest to również siedziba Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea, która żyje i działa tutaj od 1992 r. Dyrektorem Biura Krajowego jest o. Krzysztof Czerwionka CR.

Do projektu SESA należą w Polsce 62 Szkoły Nowej Ewangelizacji. W ramach SESA działa ekipa krajowa posługująca podczas seminariów i spotkań o charakterze ogólnopolskim oraz wspierająca szkoły lokalne.

Szkoły ewangelizacji współpracują w formacji młodych (przed bierzmowaniem, we wspólnotach i ruchach). Znaczącą propozycją dla młodzieży (rozwijającą się już w kilku diecezjach) jest projekt przygotowania młodych do dojrzałości chrześcijańskiej "Młodzi na progu". Szkoły prowadzą też kursy kerygmatyczne dla dzieci, tworzą autorskie kursy stanowe, m.in. dla młodzieży, kobiet, mężczyzn i małżeństw, przygotowują projekty rekolekcji ewangelizacyjnych dla parafii, młodzieży i dzieci szkolnych, oraz misji ewangelizacyjnych, tworzą wspólnoty wiary w wymiarze parafii, diecezji, czy przy zakonach a także formują ekipy posługujące, głoszące oraz dyrektorów kolejnych szkół ewangelizacji.

Przedstawiciele kilku szkół pracują w Zespole ds. Nowej Ewangelizacji KEP i współtworzą program Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów (OSE).

Tagi: