"245 milionów chrześcijan jest prześladowanych na świecie każdego dnia"

KAI

dodane 27.11.2019 14:24

W dniach 26-28 listopada obraduje w Budapeszcie II międzynarodowa konferencja o prześladowania chrześcijan w dzisiejszym świecie. Przemówienia powitalne wygłosili premier Węgier Viktor Orbán, kardynał-prymas Péter Erdő i biskup Kościoła reformowanego w tym kraju István Szabó. W spotkaniu uczestniczą liczni zwierzchnicy Kościołów, zwłaszcza z Bliskiego Wschodu i Afryki, a także przedstawiciele rządów m.in. Polski, Włoch, Nigerii, Libanu i Stanów Zjednoczonych.

"245 milionów chrześcijan jest prześladowanych na świecie każdego dnia" Randy OHC / CC 2.0

Według organizatorów celem konferencji jest „znalezienie odpowiedzi i rozwiązań dla najbardziej zaniedbanego cywilizacyjnego i związanego z prawami człowieka kryzysu naszych czasów”, jakim jest tragiczne zjawisko prześladowania chrześcijan. Chodzi o to, aby bardziej związać z sobą rządy oraz organizacje rządowe i pozarządowe tak, aby dzięki ich skoordynowanym działaniom i wspólnym akcjom lepiej chronić ludzie w regionach ogarniętych tym kryzysem.

„Do spotkania się tutaj mamy 245 milionów powodów, tylu bowiem chrześcijan jest prześladowanych na świecie każdego dnia” – powiedział, otwierając obrady Tristan Azbej, węgierski sekretarz stanu ds. prześladowanych chrześcijan, Kierowany przezeń urząd zorganizował to spotkanie.

Premier Orbán zwrócił uwagę, że – według statystyk – chrześcijanie stanowią 80 proc. ludzi prześladowanych na świecie za wiarę i skrytykował fakt, że Europa nadal „milczy” w tej sprawie.

Według mediów węgierskich szef rządu zauważył ponadto, że prześladowań chrześcijan w Afryce i na Bliskim Wschodzie nie można oddzielić od sytuacji w Europie. Ostrzegł raz jeszcze, że Węgry stoją w obliczu „inwazji migrantów muzułmańskich” i muszą się przed tym bronić. Istnieje też prawo do ochrony kultury chrześcijańskiej, podkreślił mówca, że w prześladowaniu chrześcijan nie chodzi o tylko o ataki wobec pojedynczych ludzi lub wspólnot, ale „w wyniku piętnowania, upokarzania i prześladowania atakowana jest nasza kultura”.

Jednocześnie Orbán wskazał na prowadzoną od ponad roku akcję „Hungary Helps” (Węgry Pomagają), w ramach której jego rząd wspiera chrześcijan w Iraku i Syrii. Na te projekty pomocy wydano dotychczas ok. 40 mln dolarów. W ten sposób Węgry dają prześladowanym chrześcijanom potrzebne im obiekty, np. domy, szpitale czy szkoły. „A oni dają nam to, czego Europa najbardziej dziś potrzebuje: wiarę chrześcijańską, miłość i wytrwałość” – oświadczył szef rządu. Jego zdaniem kontynent nasz może się uratować jedynie wówczas, gdy „powróci do źródła swoich prawdziwych wartości, a więc do swojej tożsamości chrześcijańskiej”.

Syryjski patriarcha Mar Ignacy Efrem II Karim wyraził w Budapeszcie ubolewanie, że „wielu nie słyszało naszych krzyków”. Zauważył, że tylko niewielu decydentów podjęło kroki, aby coś uczynić w obliczu zagrożeń dla obecności chrześcijan w jego ojczyźnie.

Również arcybiskup Budapesztu i Ostrzyhomia, prymas Węgier kard. P. Erdő wezwał zebranych, aby nie pozostawali obojętnymi na prześladowania chrześcijan oraz na wrogie postawy wobec wierzących. Nie można traktować fizycznych, a także słownych ataków na chrześcijan tak, jakby nic się nie zdarzyło – powiedział mówca. Wyraził uznanie dla starań o dokumentowanie sytuacji chrześcijan w Europie i na świecie.

Uczestnikami i referentami konferencji są m.in. asyryjski patriarcha Wschodu Mar Gewargis (Jerzy) III Sliwa, syryjskokatolicki arcybiskup Bagdadu Efrem Yousif Mansour Abba, chaldejski arcybiskup Mosulu Nadżib Michael Mussa oraz sekretarz generalny Ewangelickiego Synodu Syrii i Libanu Joseph Kassab. Z Afryki zabiorą głos na konferencji m.in. etiopski patriarcha Abuna Matias (Maciej) i katolicki biskup Sokoto w Nigerii – Matthiew Hassan Kukah. Swój przyjazd zapowiedzieli też przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Hilariona i wieloletni podsekretarz ds. stosunków z państwami Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej abp Antoine Camilleri, niedawno mianowany przez Franciszka nuncjuszem apostolskim w Etiopii i Dżibuti, specjalnym przedstawicielem Stolicy Świętej przy Unii Afrykańskiej oraz delegatem apostolskim w Somalii.

Konferencja w Budapeszcie zbiega się w czasie z obchodzoną na świecie z inicjatywy Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie „Czerwoną Środą”, mającą za zadanie przypominać o prześladowaniach chrześcijan w naszych czasach. W Budapeszcie zostanie z tej okazji oświetlony na czerwono Most Łańcuchowy na Dunaju. W akcję włączyła się także m.in. katedra św. Szczepana w Wiedniu.

Tagi: