Zapierać się samego siebie? Tracić życie?

ks. Jerzy Szymik

Kto chce pójść za Mną…Mt 16,24b

ks. Jerzy Szymik ks. Jerzy Szymik

Mt 16,24-27

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania".


Ewangelia z komentarzem. Słowa najważniejsze rozważa ks. Jerzy Szymik
Gość Niedzielny

 

Kto chce pójść za Mną…Mt 16,24b

Na ścianie kaplicy Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach proste metalowe litery: Praedicamus Christum Crucifixum – Głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego. Te słowa św. Pawła są zawołaniem biskupim arcybiskupa seniora Damiana Zimonia, założyciela WTL. Bywam w tej kaplicy często. I kiedy siadam bądź klękam pod ową ścianą, z coraz większą intensywnością wraca myśl: głosić Ukrzyżowanego w zasadzie nauczyłem się podczas 40 lat kapłaństwa. Ale naśladować? Zapierać się samego siebie? Tracić życie? Zdrowie duszy cenić wyżej niż pozyskanie świata całego? Doświadczać zła i przemieniać je w miłość jak On? A przecież przyjdzie i odda każdemu według jego postępowania.


Książka w promocyjnej cenie: