Premier wyznaczy komisarza miasta Gdańsk

wt /TVP INFO

publikacja 14.01.2019 21:20

Według nieoficjalnych informacji może nim zostać Aleksandra Dulkiewicz.

Premier wyznaczy komisarza miasta Gdańsk la Ezwa / CC 2.0

Zgodnie z kodeksem wyborczym w przypadku śmierci prezydenta miasta, burmistrza czy wójta, jego mandat automatycznie wygasa. Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest rozpisanie przedterminowych wyborów. Kto sprawuje władzę w mieście do czasu ich przeprowadzenia?

Kodeksowy zapis rozwiązuje tę kwestię w następujący sposób: to premier RP mianuje komisarza miasta, który pełni obowiązki zmarłego włodarza miasta. Premier ma wolną rękę w mianowaniu komisarza, jednak z informacji, do których dotarła TVP INFO wynika, że komisarzem dla Gdańska ma być ustanowiony któryś z dotychczasowych zastępców prezydenta Adamowicza, najprawdopodobniej Aleksandra Dulkiewicz - I zastępca Pawła Adamowicza w gdańskim Ratuszu.