Drastyczny spadek liczby antysemickich incydentów w Polsce

PAP

publikacja 25.05.2018 14:17

Liczba antysemickich incydentów w Polsce drastycznie spada; Oficjalne dane, zarówno krajowe, jak i agend UE nie potwierdzają tezy o wzroście antysemickich ataków - informuje w piśmie skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego sekretarz Prezesa Rady Ministrów Andrzej Pawluszek.

Drastyczny spadek liczby antysemickich incydentów w Polsce Żydzi na krakowskim Kazimierzu Józef Wolny /Foto Gość

"Z informacji przekazanych 17 maja br. przez Z-cę Prokuratora Krajowego prok. Agatę Gałuszka-Górską wynika, iż w 2015 r. zarejestrowano 208 spraw, w których przedmiotem działania sprawcy były osoby pochodzenia żydowskiego, co stanowi 13,4 proc. ogółu postępowań dotyczących przestępstw z nienawiści, w 2016 r. 160 spraw, natomiast w 2017 r. jedynie 112 spraw (ok. 6.5 proc. ogółu postępowań tej kategorii)" - wskazuje Pawluszek.

Jak zwraca uwagę w piśmie skierowanym do premiera, do którego dotarła PAP, korespo nduje to z danymi z listopadowego raportu Europejskiej Agencji Praw Podstawowych (European Union Agency for Fundamental Rights) poświęconego antysemickim incydentom w Unii Europejskiej w latach 2006-2016.

"Z raportu wynika, że liczba antysemickich incydentów w Polsce drastycznie spada. Agencja nie opublikowała jeszcze danych za 2017 r., jednakże podaje, iż w 2015 r. w Polsce zanotowano 167 antysemickich incydentów, natomiast rok później już tylko 101. Dla przykładu w innych krajach (2016 r.) RFN 1468, Wielka Brytania 1308, Austria 477 czy Holandia 428" - podkreśla.

"Oficjalne dane, zarówno krajowe, jak i oficjalnych agend UE nie potwierdzają upowszechnianej przez niektóre środowiska tezy o wzroście antysemickich ataków w Polsce" - stwierdza sekretarz Prezesa Rady Ministrów.

Jak zaznacza, na początku kwietnia br. minister Adam Lipiński, sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, zwrócił się na jego prośbę do Prokuratora Krajowego z zapytaniem odnośnie postępowań karnych, w sprawach związanych z antysemityzmem, które toczą się od 2015 r.

"Z otrzymanej kilka dni temu odpowiedzi wynika, że od 2015 r. liczba spraw, w których przedmiotem działania sprawcy były osoby pochodzenia żydowskiego systematycznie spada" - zaznacza.

TAGI: