Adwentowy Gość: przegląd video

publikacja 26.11.2015 13:01

Podczas tegorocznego Adwentu „Gość Niedzielny” zaprasza na duchową pielgrzymkę po rzymskich bazylikach.

Gość Niedzielny 48/2015
Gość Niedzielny

Piotr, Kościół, my [ks. Tomasz Jaklewicz]

Podczas tegorocznego Adwentu „Gość Niedzielny” zaprasza na duchową pielgrzymkę po rzymskich bazylikach, aby odczytać ich znaczenie w Roku Miłosierdzia i duchowo przejść przez Święte Drzwi. Te adwentowe rozważania mogą się ułożyć w rekolekcje, które wprowadzą nas w rok łaski. Tekst na pierwszą niedzielę Adwentu dotyczy bazyliki św. Piotra. Autorytet Piotra jest jednym z fundamentów Kościoła. Historia Piotra uczy, że miłosierdzie Boga ma pierwszeństwo nad ludzkimi uczynkami. Kościół to grzesznicy zanurzeni w Bożym miłosierdziu. Przechodząc z ojcem świętym i całym Kościołem przez święte drzwi bazyliki św. Piotra, możemy poczuć na sobie kochający wzrok Jezusa. Przechodząc przez Bramę Miłosierdzia, mówimy Jezusowi „tak”.

Wielkie milczenie [z Alainem Beasnconem rozmawia Joanna Bątkiewicz-Brożek]

Polityka poprawności, twierdząca, że przemoc nie jest wpisana w islam zaraziła całą Europę Zachodnią, z Niemcami i Włochami na czele. Alain Besancon, francuski historyk i politolog otwarcie mówi o gorzkich konsekwencjach jakie przyniosła islamizacja Francji. „Należało, zanim przyjadą, wyjaśnić Francji, czym jest islam. Przedstawić, że jest to religia ekspansji. Muzułmanie tam gdzie przyjeżdżają, tam się mnożą i robią swoje. Oni muszą opanować teren" - podsumowuje.

Wymodlony owoc [rozmowa z Krzysztofem Antkowiakiem]

Zniszczony przez hazard, znalazł wolność w Bogu. Rozmowa z Krzysztofem Antkowiakiem o życiu za granicą, muzyce oraz powrocie do Kościoła. „Moja narzeczona namówiła mnie, żebym poszedł na Mszę o uzdrowienie odprawianą przez O. Józefa Witkę…. Poszedłem z takim nastawieniem, że to nic nie zmieni. Natomiast wychodząc z kościoła, czułem już, że coś się zmieniło. Słowa ojca Witki coraz bardziej zaczęły do mnie trafiać. Zwłaszcza te o miłosierdziu Bożym: że nawet kiedy jesteś grzesznikiem – a wtedy strasznie się obwiniałem – On może cię pokochać takim, jakim jesteś”.

Adwentowy Gość: przegląd video