Kard. Pell o ważnym niepokoju na synodzie

KAI

publikacja 13.10.2015 08:03

Kard. George Pell za pośrednictwem swojego rzecznika potwierdził, że wielu ojców synodalnych wyraziło zaniepokojenie składem komitetu redagującego relację końcową odbywającego się w Rzymie XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

Kard. Pell o ważnym niepokoju na synodzie Kard. George Pell thepretenda / CC 2.0

Kard. George Pell za pośrednictwem swojego rzecznika potwierdził, że wielu ojców synodalnych wyraziło zaniepokojenie składem komitetu redagującego relację końcową odbywającego się w Rzymie XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

Prefekt Sekretariatu ds. Gospodarczych i członek 9-osobowej Rady Kardynałów wspierającej papieża w reformie Kurii Rzymskiej oraz zarządzaniu Kościołem powszechnym dodał, że wielu ojców jest też nadal zaniepokojonych procedurą przedstawienia im relacji końcowej do dyskusji i głosowania. 24 października rano ma ona być przedstawiona do dyskusji, a po południu do głosowania. W oświadczeniu czytamy, że wielu kardynałów podpisało 5 października list do Ojca Świętego w tej sprawie, wyrażając niepokój. Zaznaczono, że list do papieża miał charakter prywatny i takim powinien pozostać, a w doniesieniach medialnych mylnie przytoczono zarówno jego treść, jak i listę sygnatariuszy (4 podawanych przez media zaprzeczyło, jakoby byli jego sygnatariuszami).

Zdaniem kard. Pella nie ma żadnej możliwości zmiany nauki Kościoła dotyczącej niezbędnych dyspozycji koniecznych do przyjmowania Komunii św., chociaż niektóre kręgi mniejszościowe dążą do zmiany nauczania Kościoła w tym względzie.