Pro bono civium

ks. Roman Tomaszczuk

|

Gość Świdnicki 34/2014

publikacja 21.08.2014 00:00

Radni wypisali na sztandarze fundamentalną zasadę swej samorządowej służby.

 Bp Adam Bałabuch przewodniczył uroczystościom odpustowym w Wambierzycach Bp Adam Bałabuch przewodniczył uroczystościom odpustowym w Wambierzycach
Ks. Roman Tomaszczuk /Foto Gość

Pięć lat temu powiat kłodzki został zawierzony Wambierzyckiej Królowej Rodzin. 15 sierpnia w Dolnośląskiej Jerozolimie świętowano tę rocznicę. Mszy św. dziękczynnej przewodniczył bp Adam Bałabuch. On też po jej zakończeniu poświęcił sztandar, który został nadany powiatowi. Już 27 listopada 2013 r. radni podjęli uchwałę o ustanowieniu sztandaru powiatu kłodzkiego. W marcu zawiązano komitet fundacyjny, na którego czele stanął Krzysztof Baldy, członek etatowy zarządu powiatu. To on był on starostą, gdy powiat oddał się w opiekę Matce Bożej. Natomiast komitetowi honorowemu dzieła przewodniczył bp Ignacy Dec. Nie dziwi zatem, że 15 sierpnia na placu koronacyjnym sanktuarium stawili się przedstawiciele wszystkich kłodzkich miast i gmin. Wielu samorządowców i radnych powiatowych osobiście przyczyniło się do fundacji sztandaru.

Natomiast bp Adam Bałabuch w słowie wygłoszonym przy okazji poświęcenia sztandaru życzył, by ten znak jednoczył wszystkich rozumiejących wagę służby na rzecz dobra wspólnego, które zawsze powinno być ponad partyjnym czy tym bardziej prywatnym.  Jego słowa współbrzmiały z napisem umieszczonym na sztandarze: „Pro bono civium terrae Glacensis” czyli „Dla dobra obywateli ziemi kłodzkiej”. Uroczystości miały także wydźwięk narodowy, gdyż wzięła w nich udział kompania honorowa 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej stacjonującego w Kłodzku. Jej dowódca, ppłk Artur Dziaduła otrzymał list gratulacyjny przekazany przez starostę, Macieja Awiżenia. Po Mszy św. i nadaniu sztandaru do późnych godzin nocnych trwała zabawa na festynie zorganizowanym przez wambierzycką parafię i Fundację Odnowy i Modernizacji Wambierzyc. Dochód z festynu pomaga w przywracaniu blasku zabytkom Dolnośląskiej Jerozolimy.

Więcej na: swidnica.gosc.pl.