Redaktor wydania

ks. Rafał Starkowicz


|

Gość Gdański 20/2014

publikacja 15.05.2014 00:00

Żyjący w pluralistycznym świecie człowiek nauczył się wybierać.


Dzisiaj mądrymi nazywa się często ludzi, którzy wybierając, potrafią zadbać o swój własny interes. Tych, którzy nie decydują się na utratę przywilejów, przyjemności czy własnej pozycji. Chrześcijanin to jednak ktoś, kto ma osobistą więź z Chrystusem. Więcej nawet – kto chce Go naśladować. A tego nie da się czynić w sposób wybiórczy. Trzeba zatem pamiętać, że droga do niedzielnego poranka zmartwychwstania wiodła naszego Mistrza przez cierpienie i utratę wszystkiego, co w perspektywie świata cenne. W obliczu przeciwności nie mamy się więc czego bać. Do chwały idziemy po Jego śladach.