Historyczna, bo pierwsza

tm

|

Gość Bielsko-Żywiecki 11/2014

publikacja 13.03.2014 00:00

W miejscowej parafii św. Urbana bp Roman Pindel przeprowadził pierwszą wizytację kanoniczną.

 Biskup pobłogosławił najmłodszych parafian Biskup pobłogosławił najmłodszych parafian
Alina Świeży-Sobel /GN

W programie spotkań tej pierwszej wizytacji były rozmowy z radą parafialną, grupami apostolskimi, rodzicami oraz ministrantami i młodzieżą. Biskup odwiedził w domu jednego z chorych parafian oraz rodzinę Laszczaków, która wychowuje pięcioro dzieci. Ale przede wszystkim modlił się z kobiernickimi wiernymi w nowej świątyni pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, jednej z największych w naszej diecezji.

Żywiołowo zaprezentowała swoje muzyczne talenty liczna grupa młodzieży oazowej. Imponująco wypadła też grupa modlitewna Żywego Różańca, którą w Kobiernicach tworzą aż 23 róże. Tłumnie na nabożeństwo połączone z udzielaniem indywidualnego błogosławieństwa przybyli też rodzice z małymi dziećmi. – Zachęcam, by jak najczęściej modlić się z dziećmi i za nie, a także by je błogosławić, to znaczy prosić Boga, by błogosławił wasze dziecko i dał potrzebne łaski – mówił do rodziców bp Pindel. Parafianie z dumą mówili o tym, co wspólnymi siłami udało się w ich parafii i kościele zrobić w ostatnich latach. – Od poprzedniej wizytacji w naszej parafii upłynęło 10 lat. Od tego czasu dużo się zmieniło w kościele i w jego wystroju – mówi ks. Marek Kręcioch, następca budowniczego świątyni ks. Jana Kruczały i proboszcz parafii od 15 lat. W tym czasie wspólnota przebudowała prezbiterium, przenosząc niektóre elementy ze starego kościoła. Świątynia zyskała nowy wystrój, zaprojektowany przez profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie: płaskorzeźby, stacje drogi krzyżowej i witraże, stanowiące jedną artystyczną całość. Wykończone zostało przyziemie świątyni, z obszerną salą teatralną, gdzie odbywają się m.in. koncerty muzyczne. Przed rokiem na kościelnej wieży zawieszone zostały nowe dzwony. – To wymagało wielkiej pracy i ofiarności parafian, bo nie korzystaliśmy z zewnętrznego wsparcia, a parafia liczy niecałe 3,5 tysiąca wiernych. Cieszę się, że mogłem z dumą podczas tej pierwszej wizytacji zaprezentować biskupowi Romanowi Pindlowi ludzi religijnych i ofiarnych, zatroskanych o wspólnotę – mówi ks. Kręcioch.