Poświęcone Panu

xrs

|

Gość Gdański 08/2014

publikacja 20.02.2014 00:00

– Drogie siostry, będziecie szczególnym bogactwem dla całego Kościoła – mówił do wdów podczas uroczystości ich konsekracji bp Wiesław Szlachetka.

 – Zachowując w nieustannej pamięci mojego ziemskiego małżonka, wybieram Jezusa Chrystusa jako Oblubieńca Niebiańskiego – mówiły podczas składanych ślubów wdowy – Zachowując w nieustannej pamięci mojego ziemskiego małżonka, wybieram Jezusa Chrystusa jako Oblubieńca Niebiańskiego – mówiły podczas składanych ślubów wdowy
ks. Rafał Starkowicz /GN

Podczas niedzielnej Mszy św. odprawionej 16 lutego w kościele Świętego Krzyża w Gdańsku-Wrzeszczu odbył się obrzęd poświęcenia wdów. Swoje śluby złożyły tam trzy panie pochodzące z terenu archidiecezji. – Ta forma życia konsekrowanego znana jest w Kościele już od czasów apostolskich. W okresie średniowiecza została zdominowana przez rozwój życia zakonnego, ale po Soborze Watykańskim II na nowo odżyła. Zwłaszcza dzięki adhortacji Jana Pawła II „Vita consecrata” – wyjaśniał bp Szlachetka. – Na drodze życia konsekrowanego nasze siostry będą służyć całej wspólnocie Kościoła – podkreślał.

– Będą to czynić poprzez świadectwo swojej przynależności do Chrystusa, pełnienie dzieł miłosierdzia i służbę Kościołowi przez modlitwę. Ślub ubóstwa sprawi, że będą znakiem, iż Bóg jest największym dobrem i bogactwem, a poprzez ślub posłuszeństwa będą pokazywać nam konieczność wierności Tradycji apostolskiej i nauczaniu Kościoła – mówił hierarcha. Podczas obrzędu błogosławieństwa biskup wręczył konsekrowanym wdowom obrączki będące znakiem przynależności do Chrystusa oraz księgi: Pismo Święte i brewiarz.