Nie jesteśmy duchową pustynią

ks. Rafał Starkowicz


|

Gość Gdański 03/2014

publikacja 16.01.2014 00:00

– Mimo wyjaławiania całej społeczności w różnych wymiarach z elementu religijnego, ta uroczystość pokazuje, że można znaleźć wielu, którzy godni są tego odznaczenia – podkreślał podczas uroczystości abp Sławoj Leszek Głódź.

– Świadectwo laureatów jest potrzebne zarówno tym, którzy są 
na zewnątrz Kościoła, jak i tym, którzy go współtworzą – podkreśla Antoni Szymański – Świadectwo laureatów jest potrzebne zarówno tym, którzy są 
na zewnątrz Kościoła, jak i tym, którzy go współtworzą – podkreśla Antoni Szymański
ks. Rafał Starkowicz /GN

Kilkaset osób wzięło udział 11 stycznia w gali wręczenia odznaczenia „Pro 
Ecclesia et populo”. Uroczystość odbyła się w gdańskim Dworze Artusa. Wśród uhonorowanych znaleźli się przedstawiciele wspólnot i stowarzyszeń katolickich, którzy poprzez swój pozytywny wkład wzbogacili działanie lokalnego Kościoła.

– Ich przykład jest bardzo potrzebny w świecie, który ma problem z egoizmem. Świat mówi: żyjmy dla siebie, żyjmy jak najwygodniej. Fakt, że liczba uczestniczących w spotkaniu wciąż wzrasta, oznacza, że nie mamy problemu z tym, kogo honorować – mówi Antoni Szymański, przewodniczący kapituły odznaczenia.
Wielu spośród nagrodzonych angażuje się w promowanie rodziny oraz obronę życia. – To odznaczenie wpisało się w życie Kościoła i życie obywatelskie. Musimy stawać we wspólnocie Kościoła, by Lud Boży mógł iść za gwiazdą betlejemską. Świętość życia i małżeństwa to wartości, których należy strzec, pielęgnować i bronić. Gender to nie są wymysły biskupów. To sprawa bardzo poważna – podkreślał metropolita.
– Pomysł pojawił się kilkanaście lat temu, aby gromadzić różne środowiska katolickie. Często w jednej parafii jesteśmy od siebie oddzieleni. Nie niechęcią, ale pracą i codziennymi obowiązkami – wyjaśnia Antoni Szymański. – Warto przyjrzeć się swojej działalności. To jest jedna z okazji, kiedy przedstawiciele różnych ruchów mogą doświadczyć wspólnoty Kościoła. Mogą także zobaczyć, że są też inne ruchy i inne problemy. Świat potrzebuje dziś dobrych przykładów. Ludzi, którzy dobrze funkcjonują w swojej rodzinie i swojej parafii. Nie zamykają się jednak w swoich najmniejszych wspólnotach, ale wychodzą na zewnątrz – dodaje.
Pełna lista nagrodzonych na: gdansk.gosc.pl