Redaktor wydania

Alina Świeży-Sobel

|

Gość Bielsko-Żywiecki 01/2014

publikacja 02.01.2014 00:00

Początek roku 2014 przynosi historyczne zmiany w naszej diecezji: po blisko 22 latach kończy sprawowanie urzędu ordynariusza bp Tadeusz Rakoczy, przekazując duszpasterzowanie swojemu następcy: bp. Romanowi Pindlowi.

To chwila, która skłania do refleksji nad przyszłością, ale zarazem okazja, by poprzez dobiegającą końca pasterską posługę biskupa Rakoczego spojrzeć na całe dotychczasowe dzieło budowania naszego diecezjalnego Kościoła i podziękować Panu Bogu za całe bogactwo tego czasu. Do tej refleksji – i chwili wspomnień – zapraszamy na ss. IV–V. O szczegółach ingresu i biskupiej konsekracji więcej na s. III.