Redaktor wydania

ks. Rafał Starkowicz

|

Gość Gdański 01/2014

publikacja 02.01.2014 00:00

Bóg wypełnia swoje obietnice, choć sposób ich realizacji nierzadko bywa dla człowieka zaskakujący.

To dobrze. Bo mądrość i miłość Boga nieskończenie górują nad wszystkim, co sami moglibyśmy wymyślić. Ważne jest więc, byśmy Bogu pozostawiali pełną wolność w działaniu. Ostrożności w wyobrażaniu sobie przyszłości uczy nas historia zbawienia. Oczekiwania na mesjasza politycznego, przysłoniły niektórym żyjącym za czasów Jezusa sens Jego misji i w rezultacie doprowadziły do odrzucenia Wcielonego Słowa. Jest to dla nas przestrogą, abyśmy i my nie ulegli dyktaturze naszych kaprysów.