Redaktor wydania

ks. Tomasz Lis

|

Gość Sandomierski 49/2013

publikacja 05.12.2013 00:00

Pomoc socjalna to nie tylko wsparcie materialne dla najuboższych.

Sandomierscy pracownicy socjalni docierają z pomocą do samotnych, starszych, marginalizowanych społecznie. Choć starają się nieść pomoc wszystkim, ich praca nie zawsze spotyka się z wdzięcznością. Jednak gdy nie wpuszczają ich drzwiami, wchodzą oknem, bo wiedzą, że dla wielu są ostatnią deską ratunku. O codziennych trudach i sukcesach sandomierskich socjalnych „aniołów dobroci” można przeczytać na ss. IV–V.