Początek jeszcze za Łokietka…

tm

|

Gość Bielsko-Żywiecki 46/2013

publikacja 14.11.2013 00:00

To jedna z najstarszych wspólnot naszej diecezji. Jej symbolicznymi świadkami wzrastania w wierze są dwie świątynie, które dziś sąsiadują ze sobą.

Dziękczynieniu za 700 lat nideckiej parafii przewodniczył ks. prał. Stanisław Czernik Dziękczynieniu za 700 lat nideckiej parafii przewodniczył ks. prał. Stanisław Czernik
Alina Świeży-Sobel /GN

W akcie erygowania parafii z lipca 1313 r. zanotowano, że powstała za panowania Władysława Łokietka. Wtedy też stał tu pierwszy kościół. Kolejny, późnogotycki wzniesiony został z fundacji rodu Nideckich, właścicieli tej okolicy, a jego konsekracja miała miejsce w 1539 r.

W 1555 r. świątynia została sprofanowana, służąc później przez ponad sto lat jako zbór wyznawców kalwinizmu, a potem arian. 
Do tego kościoła katolicy wrócili w 1669 r., ale pełne odrodzenie wiary, po misjach prowadzonych przez jezuitów i franciszkanów na przełomie XVII i XVIII wieku, dokonywało się przez kilka dziesięcioleci. 
Pod koniec XX wieku wspólnota parafialna i jej ówczesny proboszcz ks. kan. Jan Stróżak rozpoczęli budowę nowego kościoła. Wznieśli go w pobliżu zabytkowej drewnianej świątyni, a kamień węgielny poświęcił papież Jan Paweł II
w 1987 r. – Za wszystkie pokolenia naszych przodków pomódlmy się też w starej świątyni – apelował ks. kan. Józef Sowiński, proboszcz nideckiej parafii, ale nie trzeba było nikogo zachęcać, bo wierni tłumnie wędrowali do zabytkowego kościółka. 


– Bóg od siedmiu wieków zamieszkuje pośród was: w waszych świątyniach i w waszych sercach. Dziękujemy dziś za wiarę poprzednich pokoleń i waszych praojców, którzy wznosili te kościoły i troszczyli się o nie – mówił ks. prał. Stanisław Czernik, dziekan andrychowski, który przewodniczył dziękczynnej Eucharystii koncelebrowanej przez ks. kan. Jana Figurę, wicedziekana. – Czas dziękczynienia uświadamia, jak wielkim darem jest dla nas wiara i świątynia, do której kierujemy kroki w chwilach przełomowych i ważnych.


– To jest od 25 do 30 pokoleń. Jesteśmy zobowiązani wobec tych, którzy tu pracowali, modlili się, cierpieli, aby przenieść tę tradycje wiary naszym dzieciom i młodzieży – dodawał ks. kan. Sowiński. 
Formą wyrażenia Bogu wdzięczności za siedem wieków opieki nad wspólnotą jest nowy witraż, ufundowany przez rodziny Wilczewskich, Kuśmierzów i Powroźników. Przedstawia patronów parafii i został umieszczony na frontowej ścianie, nad wejściem do kościoła. Podczas jubileuszowej uroczystości poświęcił go ks. prał. Czernik. – Są już także gotowe projekty następnych witraży, które będziemy mogli realizować w przyszłości. Wkrótce ukaże się też kolejna pamiątka jubileuszu: obszerna książka na temat historii naszej parafii – zapowiedział ks. kan. Józef Sowiński. Każdy z obecnych otrzymał też pamiątkowy folder o dziejach parafii – z fragmentem obszernej listy proboszczów.