Pierwszy polski przekład Septuaginty

KAI

publikacja 31.10.2013 07:02

Jak do tej pory nie mieliśmy po polsku pełnej Biblii Greckiej, tak ważnej dla chrześcijan.

Pierwszy polski przekład Septuaginty Upowszechnienie Pisma Świętego mamy już dawno za sobą. Do dyspozycji współczesnego człowieka jest wiele wydań i przekładów. Warto z nich korzystać na co dzień Henryk Przondziono /GN

Staraniem Oficyny Wydawniczej Vocatio ukazał się pierwszy polski przekład Septuaginty. Jest to wyjątkowe przedsięwzięcie, gdyż jak do tej pory nie mieliśmy po polsku pełnej Biblii Greckiej, tak ważnej dla chrześcijan.

Przekładu Septuaginty dokonał najwybitniejszy katolicki znawca greki ks. prof. dr hab. Remigiusz Popowski, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Opublikował on wiele dzieł, które mają ogromne znaczenie dla polskiej biblistyki, np. Wielki Słownik Grecko-Polski, Grecko-Polski Nowy Testament, Grecko-Polski, Słownik Syntagmatyczny Nowego Testamentu.

"Przekład Septuaginty, czyli greckiej wersji Biblii, na język polski to wydarzenie prawdziwie historyczne - stwierdza ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Chrostowski. - Jest tak zarówno dlatego, że stanowi pierwsze tego typu i niezwykle ambitne przedsięwzięcie w naszej kulturze religijnej oraz teologicznej, jak i z tego względu, iż Septuaginta to dzieło absolutnie wyjątkowe, wpisane w samo sedno historii zbawienia utrwalonej na kartach ksiąg świętych biblijnego Izraela".

"Dobrze, że ks. prof. Remigiusz Popowski SDB, wielce zasłużony autorytet naukowy, autor przekładu Nowego Testamentu na język polski wydanego w Wielkim Jubileuszu Roku 2000, podjął się żmudnego trudu przetłumaczenia na polski całej pierwszej części Biblii chrześcijańskiej z jej czcigodnej wersji greckiej - dodaje ks. prof. Chrostowski, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich. - Otrzymaliśmy dzięki temu dzieło pionierskie i wyjątkowe, potrzebne nie tylko do zestawiania i porównywania z Biblią Hebrajską, kilkakrotnie w ostatnich dekadach przełożoną na nasz język, lecz również do ukazania wielopostaciowości i bogactwa judaizmu biblijnego, który poprzedził zaistnienie oraz rozejście się dróg chrześcijaństwa i judaizmu rabinicznego.

Biorąc do ręki Septuagintę, czyli Biblię Grecką, sięgamy do wspólnych korzeni obu siostrzanych religii, czyli do korzeni Kościoła i Synagogi, lepiej poznając to, co nas łączy, oraz to, co nas dzieli. Dzięki temu możemy też jeszcze lepiej wsłuchać się w głos Boga, który ponad dwa tysiące lat temu „przemówił po grecku”, zaś od tamtej pory niestrudzenie przemawia do wszystkich ufnie otwierających się na dary Ducha Świętego, który w dzień Pięćdziesiątnicy zstąpił na zebranych w jerozolimskim Wieczerniku.

Septuaginta, Remigiusz Popowski SDB, „Prymasowska Seria Biblijna”.