Pierwsze podsumowania

Anna Kwaśnicka

|

Gość Opolski 43/2013

publikacja 24.10.2013 00:00

Inicjatywy cykliczne otrzymały dodatkową inspirację, ale nie zabrakło również nowych działań duszpasterskich.

 W pierwszej części głos oddano szefom wydziałów duszpasterskich kurii gliwickiej, katowickiej i opolskiej W pierwszej części głos oddano szefom wydziałów duszpasterskich kurii gliwickiej, katowickiej i opolskiej
Anna Kwaśnicka/ GN

Otych podjętych w diecezji opolskiej mówił, podczas konferencji naukowej na zakończenie Roku Wiary, ks. Waldemar Musioł, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego opolskiej kurii. – Spotkania formacyjne dla kapłanów, pielgrzymki poszczególnych stanów Kościoła na Górę św. Anny, piesza pielgrzymka na Jasną Górę nie były bezpośrednio inspirowane Rokiem Wiary, ale Rok Wiary zainspirował do podjęcia innej tematyki tych spotkań – podkreślał ks. Musioł, wymieniając także trzy inicjatywy, które były okazją dla wiernych do dawania świadectwa wiary: Orszak Trzech Króli, Noc Kościołów oraz Marsze dla Życia i Rodziny.

– W liście pasterskim na rozpoczęcie Roku Wiary bp Andrzej Czaja wyznaczył duszpasterzom i wiernym cel tego roku: „Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa”. W rozwinięciu wskazał na cztery drogi: słowo Boże, modlitwę, katechezę i pokutę – przypomniał ks. Musioł, zaznaczając, że tym drogom podporządkowano wszystkie inicjatywy w diecezji i parafiach. A były to  m.in. wydawanie pomocy duszpasterskich, organizowanie kręgów biblijnych, powołanie Diecezjalnego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, spotkanie biskupa opolskiego z osobami dotkniętymi emigracją zarobkową i żyjących w związkach niesakramentalnych, sztafeta różańcowa, umożliwienie wiernym nawiedzenia kościołów w ciągu dnia, cykle katechez dla dorosłych, wyznaczenie dyżurnych konfesjonałów.

W pierwszej części konferencji głos oddano również dyrektorom wydziałów duszpasterskich z diecezji gliwickiej i archidiecezji katowickiej, a w kolejnych częściach spotkania teologowie (m.in. ks. Piotr Górecki, ks. dr Grzegorz Strzelczyk, ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer) podjęli próbę oceny i krytycznego spojrzenia na podjęte działania. – Gdy został ogłoszony Rok Wiary, sceptycznie przyjąłem tę wiadomość. Teraz myślę inaczej – na początku swojego wystąpienia zaznaczył ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec, wskazując, że za jeden z największych minusów Roku Wiary uważa zbyt krótki odcinek czasu od jego ogłoszenia do rozpoczęcia. – Jednak mimo braku czasu na przygotowania udało się wiele zrobić. Była okazja do uświadomienia sobie i parafianom wartości wiary, wzbudzenia odpowiedzialności za jej przekaz – mówił ks. Mikołajec.

Zastanawiano się również, czy ilość akcji nie powoduje wśród proboszczów znużenia; czy można obudzić w świeckich większe zaangażowanie w sprawy Kościoła; co niesie za sobą szukanie przez ludzi intensywnych przeżyć religijnych. – Na obecnym etapie przeżywania Roku Wiary jesteśmy przekonani o słuszności jego zwołania. Pobudził w ludziach świadomość, że wiara jest ważną sprawą. Pokazał, że ludzi wierzących jest wielu, że nie boimy się wyznawać wiary i jej manifestować – podkreślał bp Andrzej Czaja.