Światli świadkowie

ks. Rafał Starkowicz

|

Gość Gdański 41/2013

publikacja 10.10.2013 00:00

– Dzisiaj bardzo potrzebujemy ludzi dobrze wykształconych, którzy jednocześnie będą świadkami Jezusa Chrystusa – mówił 1 października, podczas homilii wygłoszonej w katedrze oliwskiej, bp Wiesław Śmigiel, sufragan pelpliński.

Światli świadkowie W uroczystej Mszy św. uczestniczyły reprezentacje uczelni Wybrzeża ks. Rafał Starkowicz /GN

Eucharystią sprawowaną przez abp. Sławoja Leszka Głódzia rozpoczęli nowy rok akademicki studenci i pracownicy naukowi uczelni Wybrzeża. Na uroczystości, oprócz studentów, obecni byli rektorzy i władze pomorskich uczelni, a także poczty sztandarowe. Mszę św. wraz z metropolitą sprawowali abp senior Tadeusz Gocłowski oraz bp Wiesław Śmigiel, biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej. Jemu także, jako przedstawicielowi Kościoła pelplińskiego, zgodnie z wieloletnią tradycją, przypadło w udziale wygłoszenie homilii skierowanej do środowisk naukowych. Bp Śmigiel nakreślił w swoim słowie sytuację polskich uczelni zmagających się z wieloma problemami demograficznymi, jak i wynikającymi z trudnej sytuacji materialnej.

Przywołał także słowa Jana Pawła II skierowane do środowisk naukowych, przestrzegające przed zagrożeniami płynącymi z komercjalizacji nauki. – Niech słowa Jana Pawła II będą wskazówką dla naszych uczelni, aby nie tyle podporządkowywać się modzie, być w zgodzie z poprawnością polityczną i szukać uznania u możnych tego świata, ale przede wszystkim służyć prawdzie za wszelką cenę. – mówił do zgromadzonych. – Trzeba uczyć tolerancji opartej na prawdzie i szacunku dla tradycji, przełamywać powielane przez media stereotypy i być otwartym na pełen kultury dialog, w którym liczy się siła argumentu, a nie argument siły – podkreślał hierarcha. – Dzisiaj potrzebujemy ludzi wykształconych wszechstronnie, którzy nie tylko będą posiadali wiedzę z różnych dziedzin nauki, ale będą też ludźmi moralnymi, etycznymi – zaznaczał. – Jestem na pierwszym roku. Trochę obawiam się, jak to będzie – mówi Kasia, która rozpoczyna studia na Uniwersytecie Gdańskim. – Chcę, aby w tym zdobywaniu wiedzy Pan Bóg mi dopomógł – zwierza się młoda studentka.