Niebo na ziemi

gb

|

Gość Tarnowski 39/2013

publikacja 26.09.2013 00:00

Dobrze, jeśli po wielu latach obie strony mogą stwierdzić, że nadal świetnie nam się układa, że dobra z tego wspólnego życia jest bardzo dużo. Tak jak w Barcicach.

Niebo na ziemi W przedszkolu. Z lewej s. Carissima, w głębi s. Grażyna Grzegorz Brożek /GN

Karmelitanki Dzieciątka Jezus obchodziły 50-lecie pracy w Barcicach. – Idziemy w życiu zakonnym „małą drogą”, ufności, miłości i całkowitego zdania się na Boga na wzór św. Teresy od Dzieciątka Jezus, której zawołaniem było: „Niebem moim będzie dobrze czynić na ziemi” – mówi s. Grażyna Janik, dyrektor przedszkola w Barcicach. To sztandarowe, wspólne dzieło sióstr i parafii. Od 1999 roku funkcjonuje ono w domu parafialnym dzięki ks. Stanisławowi Dziekanowi. Siostry prowadzą je kompetentnie i z uśmiechem na twarzy. Są cenione w środowisku. – Do placówki uczęszcza setka dzieci, a chętnych mamy tyle, że mogłybyśmy utworzyć jeszcze jedną grupę, ale ograniczenia lokalowe na to nie pozwalają – informuje s. Grażyna.

Rodzice mówią, że dzieci wychodzą z przedszkola uformowane, duchowo ukształtowane, a nauczyciele w szkołach podkreślają, że są świetnie przygotowane do podjęcia nauki. – Cenimy sobie pracę z dziećmi, którą mamy w swoim charyzmacie – mówi s. Carissima Pawłowska, przełożona barcickiego domu. Ona sama pracuje w przedszkolu 7 lat. Dyrektor s. Grażyna jest tu już 14 lat. W Barcicach pracuje 10 karmelitanek. Siostry przyszły tu 8 listopada 1963 roku. Prowadzą przedszkole, ale katechizują też w szkole i posługują w zakrystii. Prowadzą ciche życie, czyniąc dobro, „robią” niebo na ziemi. W diecezji karmelitanki Dzieciątka Jezus pracują jeszcze w Gołkowicach, Chomranicach, Wielogłowach i Mielcu-Rzochowie.